3.2. - Саопштење поводом „Писма забринутих радника ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац“

ЈПШ „ Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац у протеклој години остварило је позитиван резултат и сервисирало своје обавезе. Чињеница јесте да постоји проблем са ликвидношћу Јавног предузећа, те да је долазило до кашњења у исплатама.  Као што је познато, купцима шумских дрвних сортимената омогућено је одложено плаћање на 30, 60 и 90 дана, а Јавно предузеће своје обавезе према Пореској управи, Фонду здравственог осигурања, радницима, извођачима, добављачима, кредитне обавезе и слично, у обавези је да измирује сваки мјесец.


Контрола Пореске управе РС је за период 2010-2014 утврдила да постоје неизмирене обавезе према локалним заједницама у износу од 15.600.000 КМ заједно са припадајућим каматама. У периоду када је садашњи директор Јавног предузећа преузео функцију вршиоца дужности укупна кредитна задужења Јавног предузећа износила су 29.000.000 КМ, док  на данашњи дан те обавезе износе 11.600.000 КМ.
Јавно предузеће је, уз сагласност Надзорног одбора и Владе Републике Српске у функцији скупштине акционара одлучило да се кредитно задужи како би могли измирити обавезе Јавног предузеће и како би била успостављена ликвидност.
Одлука о утврђивању критерија и начину расподјеле шумских дрвних сортимената Јавном предузећу достављена је у децембру 2016. године, након чега је формирана Комисија са задатком да обави припремне радње за расподјелу шумских дрвних сортимената дрвопрерађивачима у РС за 2017. годину. Те радње су обухватале - прикупљање података од дрвопрерађивача; провјеру прикупљених података; бодовање предузећа и утврдиђивање јединичне вриједности бода и количине ШДС по врсти дрвета која ће се уговарати појединачно са сваким дрвопрерађивачем.
ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац у вези са Правилником о измјенама Правилника о шумском реду (Сл.гласник 93/16) затражило је од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  да се одредбе која се односи на обавезу корања измјени како се организациони дијелови гдје се популација поткорњака држи у природној равнотежи не би излагали беспотребним трошковима.
Напомињемо и да су централна стоваришта у Јавном предузећу укинута.
На крају, истичемо да Јавно предузеће изражава забринутост из разлога што писмо свједочи да ''забринути радници ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац'' '' не познају основну терминологију из области шумарства (''шумска основа'', '' сјечиви етат'' и сл.).

Нови документи

12. Jun 24
05. Извјештај о закљученим уговорима у поступку набавке радова у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец мај 2024. године
12. Jun 24
05. Извјештај о закљученим уговорима у поступку набавке услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец мај 2024. године
12. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1912-2/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Романија'
12. Jun 24
Одлука о измјени Одлуке за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1803-3/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Јахорина'
11. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 31.05.2024.године ШГ 'Бирач'
10. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2008-2/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Градишка'
10. Jun 24
Одлука о допуни Одлуке о поништењу поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1283-7/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Борја'
10. Jun 24
Одлука о избору најповљније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1999-2/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Зеленгора'
10. Jun 24
Одлука о измјени Одлуке за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1537-12/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Маглић'
10. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања и прања возила за потребе ШГ 'Чемерница' 10.06.