30. Sep 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 21.09.2022.године ШГ 'Височник'
29. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку здравствених услуга за потребе ШГ 'Панос' 29.09.
29. Sep 22
Извјештај о закљученим уговорима за период од 01.01.- 28.09.2022.године ШГ 'Јахорина'
27. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге заштите на раду за потребе ШГ 'Градишка' 26.09.
27. Sep 22
10 Кориговани план набавки за 2022.годину ШГ 'Мајевица'- измјена за радове 21.09.
27. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку вулканизерских услуга (монтажа и демонтажа гума, крпљење гума) за потребе ШГ 'Рибник' 15.09.
27. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку пелета за загријавање просторија управне зграде за потребе ШГ 'Рибник' 26.09.
26. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга поправке и одржавања возила за потребе ШГ 'Борја' 26.09.
23. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку течног нафтног гаса (ЛПГ) за потребе ШГ 'Лисина' 22.09.
22. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга надзора над израдом шумско-привредне основе за шумско-привредно подручје 'Калиновачко' 20.09.
22. Sep 22
ОГЛАС бр.11.16/09-0906-1030-2/22 за продају шумских дрвних сортимената путем лицитације у ШГ 'Сјемећ' 22.09.
21. Sep 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.01/0203-051-10/22 од 21.09.2022.године ШГ 'Бања Лука'
21. Sep 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-2687/22 од 21.09.2022.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
21. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку хране за дивљач за потребе ШГ 'Панос' 21.09.
21. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3439-2/22 датум: 20.09.2022.године ШГ 'Бања Лука'
21. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству: 06.1/0203-2931-2/22 датум: 20.09.2022.године ШГ 'Борја'
21. Sep 22
Одлука о усвајању жалбе и поништењу поступка набавке контејнерског репроматеријала покренут од стране 'ЦСРП' 21.09.
20. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Височник' 09.09.
19. Sep 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-3771/22 од 19.09.2022.године ШГ 'Градишка'
19. Sep 22
ОГЛАС бр.11.15 - 01/22 за продају шумских дрвних сортимената путем лицитације у ШГ 'Рибник' 19.09.
19. Sep 22
01 План набавки за 2022.годину ШГ 'Бања Лука' - измјена за услуге 07.09.
19. Sep 22
05 План набавки за 2022.годину ШГ 'Градишка' - измјена за услуге 14.09.
19. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3236-2/22 датум: 15.09.2022.године ШГ 'Горица'
19. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3353-2/22 датум: 15.09.2022.године ШГ 'Приједор'
19. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3251-2/22 датум: 15.09.2022.одине ШГ 'Рибник'
16. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3280-2/22 датум: 15.09.2022.године ШГ 'Височник'
16. Sep 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3280-3/22 датум: 15.09.2022.године ШГ 'Височник'
16. Sep 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 30.09.2022.године ШГ 'Добој'
14. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку камина за потребе ШГ 'Лисина' 13.09.
14. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку геодетских услуга - ситуациони снимак за издавање локацијских услова за потребе ШГ 'Лисина' 13.09.
14. Sep 22
Позив за достављање понуда за здравствене услуге - системски преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком - број: 11.03/0906-1138/22 од 14.09.2022.године за потребе ШГ 'Панос'
14. Sep 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке материјала, израде и санације термофасаде за потребе Шумарске куће 'Огњиште' Јахорина 12.09.
14. Sep 22
Поништење поступка набавке материјала и санације крова на Шумарској кући 'Огњиште' Јахорина 12.09.
14. Sep 22
Поништење поступка набавке за Лот 9. за набавку путничког возила за потребе ЈП 12.09.
14. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку возила за потребе ЈП 12.09.
14. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку термо папира у ролни за потребе Дирекције ЈП - Одјељење Дирекције у Бања Луци 12.09.
14. Sep 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке гума за шумске зглобне тракторе ЛКТ 81Т за потребе Јавног предузећа 12.09.
14. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга заштите на раду (преглед средстава за рад, преглед инсталација, употреба дозволе) за потребе ШГ 'Рибник' 13.09.
13. Sep 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-5445/22 од 13.09.2022.године ШГ 'Романија'
13. Sep 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.13/0906-2167-4/22 од 13.09.2022.године ШГ 'Јахорина'
13. Sep 22
17 Кориговани План набавки за 2022.годину ШГ 'Романија' - измјена за услуге 12.09.
13. Sep 22
13 Кориговани План набавки за 2022.годину ШГ 'Јахорина' - измјена и допуна за услуге и радове 12.09.
13. Sep 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3185-3/22 датум: 12.09.2022.године ШГ 'Панос'
13. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3054-2/22 датум: 12.09.2022.године ШГ 'Трескавица'
13. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3185-2/22 датум: 12.09.2022.године ШГ 'Панос'
12. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3254-2/22 датум: 12.09.2022.године ШГ 'Чемерница'
12. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3170-2/22 датум: 12.09.2022.године ШГ 'Клековача - Потоци'
12. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге у шумарству број: 06.1/0203-3057-2/22 датум: 12.09.2022.године ШГ 'Оштрељ - Дринић'
12. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуге одржавања и поправки рачунара и рачунарске опреме за потребе 'ЦзГК' 12.09.
12. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга заштите на раду (испитивање громобранске инсталације, електро инсталације и употребне дозволе за моторне пиле, тримере и косачице) за потребе ШГ 'Добој' 09.09.
09. Sep 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.23/0905-2817/22 од 09.09.2022.године ШГ 'Горица'
08. Sep 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0905-2989/22 од 08.09.2022.године ШГ 'Рибник'
08. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку средстава за одржавање хигијене за потребе ШГ 'Борја' 08.09.
08. Sep 22
08.Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец август 2022. године
08. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку опреме (гумене чизме) за потребе ШГ 'Бирач' 07.09.
06. Sep 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-5304/22 од 06.09.2022.године ШГ 'Романија'
06. Sep 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.01/0203-1369-1/22 од 06.09.2022.године ШГ 'Бања Лука'
06. Sep 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.04/0905-4395/22 од 06.09.2022.године ШГ 'Бирач'
06. Sep 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.08.- 31.08.2022.године ШГ 'Лисина'
06. Sep 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.07.- 31.07.2022.године ШГ 'Горица'
05. Sep 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-3059-2/22 од 05.09.2022.године ШГ 'Борја'
05. Sep 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања опреме за потребе ШГ 'Борја' 05.09.
05. Sep 22
Одлука о поништењу дијела поступка набавке заштитне опреме за потребе Јавног предузећа 01.09.
05. Sep 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ровокопача - утоваривача за потребе ШГ 'Височник' 01.09.
05. Sep 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку заштитне опреме за потребе Јавног предузећа 01.09.
05. Sep 22
Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2436-4/22 датум: 01.09.2022.године ШГ 'Врбања'
05. Sep 22
04 Измјењени кориговани план набавки за 2022.годину ШГ 'Бирач' - измјена за услуге и радове 01.09.
05. Sep 22
Одлука о измјени одлуке за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2890-3/22 датум: 01.09.2022.године ШГ 'Вучевица'
05. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за радове у шумарству број: 06.1/0203-3099-2/22 датум: 01.09.2022.године ШГ 'Приједор'
02. Sep 22
20 План набавки за 2022.године ШГ 'Борја' - измјена за услуге 20.07.
02. Sep 22
01 План набавки за 2022.годину ШГ 'Бања Лука' - измјена за радове 02.09.
02. Sep 22
23 План набавки за 2022.годину ШГ 'Горица' - измјена за услуге и радовe 02.09.
02. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку рачунарске опреме за потребе ШГ 'Градишка' 01.09.
01. Sep 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге транспорта грађевинског материјала III/IV категорије, за насип постељице пута 'Убла - Катуништа - Пирина пољана' ЦзГК 01.09.
01. Sep 22
15 План набавки за 2022.годину ШГ 'Рибник' - измјена за услуге и радове 19.08.
31. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку ауто гума за возило Nissan Navara за потребе 'ЦзГК' 31.08.
29. Aug 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 30.06.- 24.08.2022.године ШГ 'Добој'
26. Aug 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.06.- 30.06.2022.године ШГ 'Борја'
26. Aug 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-4593/22 од 26.08.2022.године ШГ 'Височник'
25. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за замјену вањске столарије за потребе ШУ Србац на подручју ШГ 'Градишка' 25.08.
25. Aug 22
Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2718-4/22 датум: 24.08.2022.године ШГ 'Романија'
24. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ауто дијелова за потребе ШГ 'Борја' 24.08.
24. Aug 22
Поништње дијела поступка набавке радова у шумарству број: 06.1/0203-2746-3/22 датум: 24.08.2022.године ШГ 'Чемерница'
24. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2746-2/22 датум: 24.08.2022.године ШГ 'Чемерница'
24. Aug 22
21 Кориговани план набавки за 2022.годину ШГ 'Височник' - измјена за услуге 24.08.
24. Aug 22
21 Кориговани план набавки за 2022.годину ШГ 'Височник' - измјена за радове 24.08.
24. Aug 22
17 Кориговани план набавки за 2022.године ШГ 'Романија' - измјена за услуге и радове 24.08.
24. Aug 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2997-3/22 датум: 24.08.2022.године ШГ 'Рудо'
24. Aug 22
Одлука о избору најповљније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2997-2/22 датум: 24.08.2022.године ШГ 'Рудо'
24. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2860-2/22 датум: 24.08.2022.године ШГ 'Вучевица'
24. Aug 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.23/0905-2574/22 од 24.08.2022.године ШГ 'Горица'
23. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку минибуса и камиона путара за потребе Јавног предузећа 19.08.
23. Aug 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-2136/22 од 23.08.2022.године ШГ 'Чемерница'
22. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2942-2/22 датум: 18.08.2022.године ШГ 'Приједор'
22. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Градишка' 15.08.
22. Aug 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку душека (мадраца) за потребе ШГ 'Градишка' 15.08.
19. Aug 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.25/0905-2556/22 од 19.08.2022.године ШГ 'Клековача-Потоци'
19. Aug 22
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за набавку услуга у шумарству број: 11.24/0616-1097/22 од 19.08.2022.године ШГ 'Трескавица'
19. Aug 22
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за набавку услуга у шумарству број: 11.03/0906-918-2/22 од 19.08.2022.године ШГ 'Панос'
18. Aug 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-2321/22 од 18.08.2022.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'