30. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2663-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Бања Лука'
30. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2530-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Ошрељ-Дринић'
30. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2630-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Чемерница'
30. Jul 21
Одлука о поништењу набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2610-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Врбања'
30. Jul 21
Одлука о поништењу набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2530-3/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
30. Jul 21
Цјеновник шумских дрвних сортимената 2021. године
30. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-2770/21 од 22.07.2021.године ШГ 'Градишка' - исправка за лот 3, одјел 61
29. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2243-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Височник'
29. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2225-2/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Сјемећ'
29. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06/0203-1934-3/21 датум: 29.07.2021.године ШГ 'Романија'
28. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-2674/21 од 29.07.2021.године ШГ 'Врбања'
27. Jul 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.04. - 30.06.2021.године ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
26. Jul 21
Поновљени Оглас бр. 11.16/09-0934-756-1/21 за продају шдс путем лицитације ШГ 'Сјемећ'
26. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања рачунарске опреме за потребе ШГ 'Бирач'
26. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке радова на покривању пластеника за потребе 'ЦГК'
23. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-2474/21 од 23.07.2021.године ШГ 'Горица'
23. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-2452/21 од 23.07.2021.године ШГ 'Врбања'
23. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-2770/21 од 22.07.2021.године ШГ 'Градишка'
22. Jul 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга за поправке и одржавање моторних возила за потребе ШГ 'Борја'
22. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-3214/21 од 22.07.2021.године ШГ 'Приједор'
22. Jul 21
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку услуга транспорта - превоза огревног дрвета за потребе ШГ 'Панос'
22. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-2239/21 од 22.07.2021.године ШГ 'Рибник'
22. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.22./1137-1151/21 од 22.07.2021.године ШГ 'Вучевица'
22. Jul 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга надзора над израдом шумскопривредне основе за потребе ЈП
22. Jul 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке заштитне опреме за потребе ЈП
22. Jul 21
Одлука о поништењу поступка набавке најповољнијег понуђача за здравствене услуге за потребе ШГ 'Панос'
21. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 11.13/07-0906-1516-3/21 датум: 21.07.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке средстава за одржавање хигијене за потребе ШГ 'Бирач'
20. Jul 21
23 План набавки за 2021.годину ШГ 'Горица' - измјена и допуна за услуге 20.07
20. Jul 21
Оглас за продају шумских дрвних сортимената ШГ 'Сјемећ'
20. Jul 21
Извјештај 2020
20. Jul 21
План 2021
19. Jul 21
Оглас за продају путем лицитација ШГ 'Бирач'
19. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга и одржавања моторних пила, тримера, фреза и резервних дијелова за потребе 'ЦГК'
19. Jul 21
06. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јун 2021. године
19. Jul 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунара за потребе ШГ 'Градишка'
15. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-2273-2/21 датум: 14.07.2021.године ШГ 'Чемерница'
15. Jul 21
Одлука о поништењу поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1956-2/21 датум:14.07.2021.године ШГ 'Чемерница'
15. Jul 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ресторанске услуге за потребе ШГ 'Панос'
15. Jul 21
Одлука о поништењу поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1851-2/21 датум 14.07.2021.године ШГ 'Рибник'
15. Jul 21
Одлука о поништењу поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1956-2/21 датум: 14.07.2021.године ШГ 'Врбања'
15. Jul 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке шумских зглобних трактора за потребе ШГ 'Маглић'
15. Jul 21
15 План набавки за 2021.годину ШГ 'Рибник' - услуге 15.07
15. Jul 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Градишка'
15. Jul 21
Одлука о поништењу: 11.27/0906-141-2/21 датум: 14.07.2021.године ШГ 'Рудо'
15. Jul 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге у шумарству број: 11.27/0906-141/21 датум: 14.07.2021.године ШГ 'Рудо'
14. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.25/0205-2189/21 од 14.07.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
13. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01/0203-1262-3/21 од 13.07.2021.године ШГ 'Бања Лука'
13. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-2658/21 од 14.07.2021.године ШГ 'Градишка'
13. Jul 21
Оглас бр. 1/21 ШГ 'Романија' - продаја шдс путем лицитације
13. Jul 21
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку роба/услуга резервних дијелова за путничка и теренска возила за потребе ШГ 'Панос'
13. Jul 21
05 План набавки за 2021.године ШГ 'Градишка' - измјена за услуге 13.07
12. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-2452/21 од 12.07.2021.године ШГ 'Врбања'
12. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1582/21 од 12.07.2021. године ШГ 'Чемерница'
12. Jul 21
06.1/0203-2253-2/21
12. Jul 21
06.1/0203-2394-2/21
12. Jul 21
06.1/0203-2218-2/21
09. Jul 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01.- 30.06.2021.године ШГ 'Горица'
09. Jul 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01.- 30.06.2021.године ШГ 'Милићи'
09. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга осигурања моторних возила за потребе ЈП
08. Jul 21
01 План набавки за 2021.годину ШГ 'Бања Лука' - услуге 8.07
08. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-3228/21 од 8.07.2021.године ШГ 'Височник'
08. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.16/0203-725/21 од 8.07.2021.године ШГ 'Сјемећ'
08. Jul 21
06.1/0203-1785-3/21 - поништење
08. Jul 21
06.1/0203-1843-2/21
08. Jul 21
06.1/0203-1785-2/21
08. Jul 21
06/0203-1767-2/21
07. Jul 21
Позив за достављање понуда за здравствене услуге број: 11.03/0906-717/21 од 07.07.2021.године ШГ 'Панос'
07. Jul 21
Одлука о поништењу поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2394-3/21 датум: 07.07.2021.године ШГ 'Горица'
07. Jul 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-2148/21 од 07.07.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
07. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Бирач'
06. Jul 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 30.06.2021.године ШГ 'Лисина'
06. Jul 21
08 План набавки за 2021.годину ШГ 'Чемерница' - измјена и допуна за услуге 6.07
06. Jul 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01. - 30.06.2021.године 'ЦГК'
06. Jul 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04 - 30.06.2021.године ШГ 'Панос'
05. Jul 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04 - 30.06.2021.године ШГ 'Борја'
05. Jul 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена за услуге 5.07
02. Jul 21
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку услуга одржавања и поправке теренских и путничких возила за потребе ШГ 'Панос'
02. Jul 21
Одлука о додјели уговора путем директног споразума за набавку хране за дивљач за потребе ШГ 'Панос'
02. Jul 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-02.07.2021.године ШГ 'Јахорина'
02. Jul 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга обуке радника о заштити на раду, прегледу инсталација и контроле опреме за потребе ЈП
02. Jul 21
02 План набавки за 2021.годину ШГ 'Оштрељ-Дринић' - измјена и допуна за услуге 2.07
02. Jul 21
05 План набавки за 2021.годину ШГ 'Градишка' - измјене и допуне за услуге 2.07
02. Jul 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге одржавања возила за потребе ШГ 'Добој'
02. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке теренских возила за потребе ЈП
02. Jul 21
Одлука о поништењу дијела поступка набавке опреме за прераду ошп за потребе ЈП
02. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку плочица за обиљежавање шдс за потребе ЈП
02. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке моторних пила за потребе ЈП
02. Jul 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке опреме за прераду ошп за потребе ЈП
02. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке опреме и алата за противпожарну заштиту за потребе ЈП
02. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке гума за возила и радне машине за потребе ЈП
02. Jul 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке гума за шумске зглобне тракторе за потребе ЈП
30. Jun 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за праћење и позиционирање возила и трактора ЛКТ-81Т за потребе ШГ 'Лисина'
30. Jun 21
Правилник о измјени правилника о канцеларијском и архивском пословању
30. Jun 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга одржавања рачунара за потребе ШГ 'Лисина'
30. Jun 21
Позив за достављање понуда за пружање ресторанских услуга број:11.03/0906-693/21 од 30.06.2021.године ШГ 'Панос'
29. Jun 21
Позив за доставу понуда за набавку услуга надзора над израдом шпо број: 06.1/0916-2169-2/21 од 29.06.2021.године за потребе ШГ 'Градишка'
29. Jun 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.13-07/0906-1513-3/21 од 29.06.2021.године ШГ 'Јахорина'
29. Jun 21
06.1/0203-1946-2/21
29. Jun 21
06.1/0203-496-4/21