02. Feb 23
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 31.01.2023.године ШГ 'Лисина'
02. Feb 23
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.11.2022.- 30.01.2023.године 'ЦСРП'
01. Feb 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-37-2/23 датум: 01.02.2023.године ШГ 'Романија'
01. Feb 23
01 План набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Бања Лука' 31.01.
30. Jan 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке дискова за складиштење података за потребе ЈП 27.01.
30. Jan 23
Образац реализације уговора за период 01.01.- 31.12.2022.године ШГ 'Клековача-Потоци'
30. Jan 23
Образац реализације уговора за период 01.01.- 31.12.2022.године 'ЦзГК'
27. Jan 23
Преглед реализације уговора од 1.07.2022.- 30.09.2022.године ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а. д. Соколац
27. Jan 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4819-2/22 датум: 26.01.2023.године ШГ 'Романија'
26. Jan 23
12. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец децембар 2022. године
26. Jan 23
12. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец децембар 2022. године
26. Jan 23
Четинари остали
26. Jan 23
Четинари стратешки
26. Jan 23
Буква остали
26. Jan 23
Храст остали
26. Jan 23
Буква стратешки
26. Jan 23
Храст стратешки
23. Jan 23
Реализација уговора од 01.01. до 31.12.2022.године ШГ 'Лисина'
23. Jan 23
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.12.- 31.12.2022.године ШГ 'Лисина'
18. Jan 23
12 План набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Ботин' 10.01.
18. Jan 23
22 План набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Вучевица' 10.01.
18. Jan 23
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 31.12.2022.године ШГ 'Јахорина'
18. Jan 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пића и средстава за одржавање хигијене за потребе Одјељења Дирекције у Бања Луци 16.01.
18. Jan 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за шумске зглобне тракторе за потребе Јавног предузећа 16.01.
17. Jan 23
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 31.12.2022.године ШГ 'Горица'
17. Jan 23
Извјештај о уговореним и реализованим радовима у шумарству за период 01.07.- 31.12.2022.године ШГ 'Горица'
16. Jan 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку течног нафтног гаса (ТНГ) за потребе ШГ 'Рудо' 16.01.
13. Jan 23
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.10.- 31.12.2022.године ШГ 'Панос'
13. Jan 23
17 Измјена плана набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Романија' 12.01.
13. Jan 23
Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4406-4/22 датум: 12.01.2023.године ШГ 'Панос'
13. Jan 23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4317-3/22 датум: 13.01.2023.године ШГ 'Мајевица' 12.01.
12. Jan 23
02 План набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Оштрељ-Дринић' 03.01.
12. Jan 23
09 План набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Врбања' 11.01.
12. Jan 23
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку косилице за траву са прикључком на мотокултиватор Лабин Прогрес за потребе 'ЦзГК' 03.01.
11. Jan 23
Упутство о примјени Одлуке о начину сакупљања и продаје осталих шумских производа (љековито биље, гљиве, шумски плодови, шумска биомаса и др.) у 2023.години
11. Jan 23
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.10.- 31.12.2022.године ШГ 'Милићи'
04. Jan 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку скенера за скенирање докумената за потребе ШГ 'Лисина' 04.01.
03. Jan 23
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.12.- 31.12.2022.године ШГ 'Рибник'
03. Jan 23
Одлука о прихватању понуде за набавку услуга ревизије пројектне документације за шумски камионски пут за потребе ШГ 'Рибник' 26.12.
30. Dec 22
Упутство о примјени Одлуке о начину и условима продаје шумских дрвних сортимената у 2023.години
30. Dec 22
Часопис 'Шуме' бр.53/2022.година
30. Dec 22
Одлука о избору најповљнијег понуђача за набавку хране и пића за потребе ШГ 'Борја' 30.12.
30. Dec 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04.- 31.12.2022.године ШГ 'Височник'
29. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ревизије пројектне документације, израде Стручног мишљења и Урбанистичко - техничких услова за изградњу шкп за потребе ШГ 'Борја' 29.12.
29. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-5179-4/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Борја'
29. Dec 22
Одлука о избору најповољнијих понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-5179-3/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Борја'
29. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-5205-4/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Градишка'
29. Dec 22
Одлука о избору најповољнијих понуда за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-5205-3/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Градишка'
29. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-5302-3/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Приједор'
29. Dec 22
Одлука о избору најповољнијих понуда за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-5302-2/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Приједор'
29. Dec 22
Одлука о избору најповољнијих понуда за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-5260-2/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Добој'
29. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-5186-4/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Горица'
29. Dec 22
Одлука о избору најповољнијих понуда за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-5186-3/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Горица'
29. Dec 22
Одлука о избору најповољнијих понуда за набавку услуга у шумартсву број: 06.1/0203-5233-2/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Клековача - Потоци'
29. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-5178-4/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Чемерница'
29. Dec 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-5178-3/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Чемерница'
29. Dec 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4517-2/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Бирач'
29. Dec 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4383-2/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Трескавица'
29. Dec 22
Одлука о избору најповљније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4546-2/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Маглић'
29. Dec 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4531-2/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Височник'
29. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4531-3/22 датум: 28.12.2022.године ШГ 'Височник'
28. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рекламног материјала за потребе Јавног предузећа 23.12.
28. Dec 22
17 План набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Романија' 28.12.
28. Dec 22
14 План набавки услуга у шумарству за 2023.годину ШГ 'Приједор' 27.12.
27. Dec 22
Одлука о начину и условима продаје шумских дрвних сортимената у 2023.години
27. Dec 22
Одлука о начину и условима сакупљања и продаје осталих шумских производа (љековито биље, гљиве, шумски плодови, шумска биомаса и др.) у 2023.години
27. Dec 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку ресторанских услуга поводом новогодишњих празника за раднике и пословне партнере за потребе ШГ 'Лисина' 27.12.
27. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку фискалне касе, фискалног модула и фискализације истих за потребе ШГ 'Лисина' 27.12.
27. Dec 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-.31.12.2022.године ШГ 'Градишка'
26. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку пакетића за новогодишње празнике ШГ 'Лисина' 26.12.
26. Dec 22
Одлука о избору наповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку моторних пила и кресача високих грана за потребе 'ЦЗГК' 26.12.
26. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку ручних сатова за пензионисане раднике за ШГ 'Лисина' 26.12.
23. Dec 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за реконструкцију инсталационе мреже информационог система у управној згради за потребе ШГ 'Лисина' 22.12.
23. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке хране и пића за потребе Дирекције Јавног предузећа у Сокоцу 16.12.
23. Dec 22
Поништење поступка набавке пића и средстава за одржавање хигијене за потребе Одјељења Дирекције Јавног предузећа 16.12.
23. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4405-2/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Рудо'
23. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4405-3/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Рудо'
23. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4404-2/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Височник'
23. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4404-3/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Височник'
23. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4449-2/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Сјемећ'
23. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4459-2/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Зеленгора'
23. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4459-3/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Зеленгора'
23. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4465-2/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Милићи'
23. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-4406-2/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Панос'
23. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4406-3/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Панос'
23. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-5158-3/22 датум: 22.12.2022.године ШГ'Лисина'
23. Dec 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-5158-2/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Лисина'
23. Dec 22
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-5160-3/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Рибник'
22. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-5160-2/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Рибник'
22. Dec 22
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4952-2/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Приједор'
22. Dec 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-5044-2/22 датум: 22.12.2022.године ШГ 'Горица'
22. Dec 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку зидних каналица за потребе ШГ 'Лисина' 22.12.
22. Dec 22
Одлука о прихватању понуде за набавку вулканизерских услуга путем директног споразума за потребе ШГ 'Рибник' 09.12.
22. Dec 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Романија' 28.11.
20. Dec 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга системског прегледа радника за потребе ШГ 'Височник' 16.12.
16. Dec 22
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.11.- 30.11.2022.године ШГ 'Лисина'
16. Dec 22
03 Цјеновник шумских дрвних сортимената и шумске биомасе / децембар 2022
16. Dec 22
Поништење поступка набавке услуга Ревизије пројектне документације, израде стручног мишљења и Урбанистичко-техничких услова за изградњу шкп за потребе ШГ 'Борја' 15.12.
15. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4298-2/22 датум: 14.12.2022.године ШГ 'Вучевица'
15. Dec 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4311-2/22 датум: 14.12.2022.pгодине ШГ 'Романија'