25. Oct 21
Одлука о прихватању понуде за набавку Кукуруза у зрну за исхрану дивљачи за потребе ШГ 'Рибник'
25. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01/0203-1882-3/21 од 25.10.2021.године ШГ 'Бања Лука'
22. Oct 21
Поништење поступка набавке робе - контејнерски репроматеријал - најлон, врећице и фолије за потребе 'ЦСРП'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3271-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарсву број: 06.1/0203-3271-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Јахорина'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3175-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Маглић'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3184-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Височник'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3380-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Врбања'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3498-2/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'
21. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3498-3/21 датум: 21.10.2021.године ШГ 'Лисина'
21. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку горива за лотове 1, 21, 44 и 55 за потребе ЈП
21. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 12.07-28.09.2021.год и Извјештај о реализацији уговора за период 21.12.2020.-30.09.2021.године ШГ 'Панос'
20. Oct 21
Позив за достављање захтјева за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења број: 11.21/0906-5440/21 од 20.10.2021.године ШГ 'Височник'
20. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 21.12.2020.-30.09.2021.године ШГ 'Панос'
19. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0616-1043/21 од 19.10.2021.године ШГ 'Трескавица'
19. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3112-2/21 датум: 18.10.2021.године ШГ 'Зеленгора'
18. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3482-3/21 датум: 15.10.2021.године ШГ 'Бања Лука'
18. Oct 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3772-2/21 датум: 15.10.2021.године ШГ 'Градишка'
18. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3691-2/21 датум: 15.10.2021.године ШГ 'Лисина'
18. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3546-2/21 датум: 15.10.2021.године ШГ 'Рибник'
18. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3611-2/21 датум. 15.10.2021.године ШГ 'Врбања'
14. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-3388/21 од 14.10.2021.године ШГ 'Чемерница'
14. Oct 21
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за Здравствене услуге ШГ 'Градишка'
13. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01. - 06.10.2021.године ШГ 'Романија'
13. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01. - 13.09.2021.године ШГ 'Јахорина'
13. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 12.01. - 30.09.2021.године ШГ 'Дрина'
13. Oct 21
Упутство о примјени члана 4. Уредбе о начину ускладиштења, чувања и располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора (Службени Гласник РС 39/19)
12. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 15.12.2020-30.09.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
11. Oct 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке минибуса за потребе ШГ 'Маглић' и ШГ 'Романија' 08.10
11. Oct 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку горива за потребе ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац 08.10
11. Oct 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга праћења и позиционирања возила за потребе ШГ 'Борја' 11.10
11. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-30.09.2021.године ШГ 'Добој'
11. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01 - 30.09.2021.године ШГ 'Милићи'
08. Oct 21
Оглас за прикупљање понуда за продају житарица - кукуруз - 'ЦСРП' 08.10.
08. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-4162/21 од 08.10.2021.године ШГ 'Градишка'
08. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-5751/21 од 08.10.2021.године ШГ 'Романија'
08. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-30.06.2021.године ШГ 'Трескавица'
08. Oct 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1282-3/21 датум: 07.10.2021.године ШГ 'Рибник'
08. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.09-30.09.2021.године 'ЦСРП'
08. Oct 21
Упутство о начину евиденције и књижења шумског отпада 07.10
07. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.09.2021.године 'ЦГК'
07. Oct 21
05 План набавки за 2021.године ШГ 'Градишка' - измјена за услуге 06.10
07. Oct 21
Одлука о прихватању понуде путем директног споразума у поступку набавке услуге рекламе и пропаганде за потребе ШГ 'Рибник'
05. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.06-30.09.2021.године ШГ 'Височник'
05. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-3642/21 од 29.09.2021.године ШГ 'Врбања' - објављено 05.10
05. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-30.09.2021.године ШГ 'Горица'
05. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-31.06.2021.године ШГ 'Градишка'
04. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
04. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 15.12.2020.-30.09.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
04. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-10.09.2021.године ШГ 'Лисина'
04. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-3139/21 од 04.10.2021.године ШГ 'Маглић'
04. Oct 21
09. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец септембар 2021. године
04. Oct 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.11./1122-1630-1/21 од 04.10.2021.године ШГ 'Лисина'
04. Oct 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-30.06.2021.године ШГ 'Бања Лука'
04. Oct 21
Обавјештење о наставку поступка набавке број:11.15/0206-2926-2/21 од 1.10.2021.год. по Јавном позиву бр.:11.15/0906-2681/21 од 30.08.2021.год. ШГ 'Рибник'
30. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01/0203-1615-2/21 од 30.09.2021.године ШГ 'Бања Лука'
30. Sep 21
19 План јавних набавки за 2021.годину ШГ 'Маглић' - услуге 30.09
30. Sep 21
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме (Службени Гласник РС 82/21)
30. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-3641/21 од 30.09.2021. године ШГ 'Врбања'
30. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.21./09064935/21 од 30.09.2021.године ШГ 'Височник'
30. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.13/07-0906-2455-2/21 од 30.09.2021.године ШГ 'Јахорина'
30. Sep 21
Позив за достављање понуда за ресторанске услуге за потребе ШГ 'Горица' 30.09
30. Sep 21
Одлука о прихватању понуде за набавку услуга оптичког интернета капацитета 40/10 Mbps путем директног споразума за потребе ШГ 'Лисина'
30. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-4023/21 од 29.09.2021.године ШГ 'Градишка'
29. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-3082/21 од 29.09.2021.године ШГ 'Рибник'
29. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3033-2/21 датум: 28.09.2021.године ШГ 'Рибник'
29. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3360-2.21 датум: 28.09.2021.године ШГ 'Рибник'
29. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумараству број: 06.1/0203-3383-2/21 датум: 28.09.2021.године ШГ 'Горица'
29. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3381-2/21 датум: 28.09.2021.године ШГ 'Приједор'
29. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3267-2/21 датум: 28.09.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
29. Sep 21
Поништење дијела поступка набавке за услуге у шумарству број: 06.1/0203-3360-3/21 датум: 28.09.2021.године ШГ 'Рибник'
29. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке геодетских услуга за потребе ШГ 'Лисина'
29. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.01/0203-2827-2/21 датум: 28.09.2021.године ШГ 'Вучевица'
29. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке копир апарата за потребе Дирекције ЈП у Сокоцу и Одјељења Дирекције у Бањој Луци
29. Sep 21
08 План набавки за 2021.годину ШГ 'Чемерница' - измјена и допуна за услуге 27.09
29. Sep 21
05 План набавки за 2021.годину ШГ 'Градишка' - измјена за услуге 27.09
28. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.11/1122-1729-1/21 од 28.09.2021.године ШГ 'Лисина'
27. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Борја' - 27.09
27. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума у поступку набавке клима уређаја са уградњом за потребе 'ЦГК'
27. Sep 21
Позив на јавни увид ШГ 'Сјемећ' - 27.09
27. Sep 21
Одлука о додјели уговора путем директног споразма за набавку хране и пића за учеснике у гашењу шумских пожара за потребе ШГ 'Панос'
24. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-1151/21 од 24.09.2021.године ШГ 'Зеленгора'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3032-2/21 датум: 22.09.2021. године ШГ 'Рибник'
24. Sep 21
Поништење дијела набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-3/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3273-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Врбања'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3286-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2993-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Приједор'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3285-2/21 датум: 23.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
01 Плана набавки за 2021.годину ШГ 'Бања Лука' - измјена за услуге 24.09
24. Sep 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна за услуге 24.09
24. Sep 21
11 План набавки за 2021.годину ШГ 'Лисина' - измјена за услуге 24.09
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге у шумарству број: 11.17/0203-4905/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Романија'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 1172-1-3-76-3-1189/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Маглић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга надзора над израдом шпо за потребе ШГ 'Клековача-Потоци' 23.09
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга надзора над израдом шпо за потребе ШГ 'Оштрељ-Дринић' 23.09
24. Sep 21
07 План набавки за 2021.годину ШГ 'Зеленгора' - измјена и допуна за услуге 22.09
24. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Романија' 17.09
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга здравственог прегледа радника за потребе ШГ 'Романија' 20.09
24. Sep 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Романија' 20.09