Стандарди

Усаглашеност са међународним стандардима за газдовање шумама


Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Српске” је 2009. године добило FSC цертификат за газдовање шумама. Према дефиницији, "FSC цертификација газдовања шумама значи да се шумом и шумским земљиштем газдује према строгим еколошким, социјалним и економским стандардима". Изјаву Предузећа можете преузети овдје .
Добијање FSC цертификата представља велику част, чиме се међународно признаје да је газдовање шумама ЈПШ “Шуме Републике Српске” у складу са строгим критеријима, а ово је уједно и признање шумарској струци у Републици Српској која генерацијама на одговоран начин газдује овим изузетно значајним националним ресурсом.
На овај начин шумарство Републике Српске у самом је  врху свјетских трендова, јер је по FSC стандардима цертифицирало површину државних шума у свим шумским газдинствима која се налазе у саставу ЈПШ “Шуме Републике Српске”, што у свјетским размјерима представља изузетан резултат.