5.2. - Сарадња између ''Шума РС '' и Цивилне заштите

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- Меморандум о сарадњи између ЈПШ''Шуме РС '' и Републичке управе цивилне заштите Рeпублике Српске                                               

ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац и Републичка управа цивилне заштите, потписали су данас у Бањалуци  Меморандум о сарадњи, а у складу с Планом Владе Републике Српске о активностима у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном постору Републике Српске.

Циљеви  сарадње, првенствено су цјеловито отклањање опасности од мина и неексплодираних средстава на подручјима чији је корисник Јавно предузеће, као и унапређење мјера заштите шума од пожара.
Меморандум о сарадњи испред Јавног предузећа потписао је в.д. директора Ристо Марић, а испред Републичке управе цивилне заштите, директор Весељко Елез.
У току 2015. године на нивоу Предузећа укупно је евидентирано  179 шумска пожара, а укупна опожарена површина је 6067 ha. Директна штета је 741890 КМ. Физиолошка оштећења на дрвној маси евидентирана су на 32324 m³. Тотално је уништено 21653  m³ дрвне масе.
Најчешћи узрок пожара је људски фактор био он намјеран или због непажње (паљење стрњишта и суве траве на приватним парцелама, или пак ложење ватре у шуми).                                                                        
Број и врста шумских пожара као и штете настале дејством ватре различите су од године до године и зависе прије свега од временских прилика и конфигурације терена гдје су се шумски пожари јавили. Понекад су еколошке штете много много веће од директних штета

 

Нови документи

28. Sep 23
Поништење поступка набавке ауто плина - ЛПГ за потребе ШГ 'Борја' 26.09.
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку гума за шумске зглобне тракторе ЛКТ 81Т за потребе Јавног предузећа 22.09.
25. Sep 23
Повреде на раду / 2022
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3054-3/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2983-3/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Чемерница'
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2957-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Клековача-Потоци'
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набаку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3054-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2908-3/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2908-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2983-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Чемерница'