5.2. - Сарадња између ''Шума РС '' и Цивилне заштите

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- Меморандум о сарадњи између ЈПШ''Шуме РС '' и Републичке управе цивилне заштите Рeпублике Српске                                               

ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац и Републичка управа цивилне заштите, потписали су данас у Бањалуци  Меморандум о сарадњи, а у складу с Планом Владе Републике Српске о активностима у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном постору Републике Српске.

Циљеви  сарадње, првенствено су цјеловито отклањање опасности од мина и неексплодираних средстава на подручјима чији је корисник Јавно предузеће, као и унапређење мјера заштите шума од пожара.
Меморандум о сарадњи испред Јавног предузећа потписао је в.д. директора Ристо Марић, а испред Републичке управе цивилне заштите, директор Весељко Елез.
У току 2015. године на нивоу Предузећа укупно је евидентирано  179 шумска пожара, а укупна опожарена површина је 6067 ha. Директна штета је 741890 КМ. Физиолошка оштећења на дрвној маси евидентирана су на 32324 m³. Тотално је уништено 21653  m³ дрвне масе.
Најчешћи узрок пожара је људски фактор био он намјеран или због непажње (паљење стрњишта и суве траве на приватним парцелама, или пак ложење ватре у шуми).                                                                        
Број и врста шумских пожара као и штете настале дејством ватре различите су од године до године и зависе прије свега од временских прилика и конфигурације терена гдје су се шумски пожари јавили. Понекад су еколошке штете много много веће од директних штета

 

Нови документи

24. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-1151/21 од 24.09.2021.године ШГ 'Зеленгора'
24. Sep 21
Поништење дијела набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-3/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3273-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Врбања'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3286-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2993-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Приједор'
24. Sep 21
Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3032-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Рибник'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3285-2/21 датум: 23.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
01 Плана набавки за 2021.годину ШГ 'Бања Лука' - измјена за услуге 24.09
24. Sep 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна за услуге 24.09