05.07. - Презентација новог информационог система ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац

Данас је у Административном центру Владе Републике Српске одржана презентација новог информационог система ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, на којој су представници компаније „Prointer ITSS“ представили свим директорима организационих дијелова Јавног предузећа и члановима Управе и Надзорног одбора Јавног предузећа. Презентацији су присуствовали Радован Вишковић, предсједник Владе Републике Српске и Саво Минић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде.

vlada.SAP.02vlada.SAP.01

Презентација новог информационог система организована је са циљем да се руководство Јавног предузећа упозна са свим реализованим у оквиру Пројекта имплементације интегралног информационог система у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац. 

У оквиру данашње презентације присутнима ће нови систем бити представљен кроз сегменте:

Географски информациони систем у оквиру којег су развијени: модул за израду шумско - привредних основа и модул за израду извођачког пројекта који су најобимнији модули из разлога што се ради о планским документима за које се подаци прикупљају на терену помоћу мобилних апликација за прикупљање поменутих података у ГИС-у; мобилна апликација за евиденцију кретања шумских дрвних сортимената која је саставни дио САП система, а омогућава праћење шумских дрвних сортимената од тренутка сјече до момента отпреме истих. Сви подаци прикупљени на тај начин се преносе у САП из свих организационих дијелова, те су исти централизовани и омогућују увид у физичке и финансијске показатеље на нивоу Јавног предузећа.

Поред презентованих, развијени су и модули који су саставни дио новог информационог система, по ставкама: управљање ресурсима и шифарницима, просторни подаци, национална инвентура, сјекоред, гајење шума, производно - финансијски планови, извјештаји о извршењу производно - финансијских планова, искази сјеча, катастар шума и шумског земљишта, попис имовине предузећа, рачуноводство и финансије, комерцијални послови, општи и правни послови, одржавање и возни парк, заштита шума, приватне шуме, здравствено стање шума, систем за управљање документима (ДМС), сјеменска и расадничка производња, шумске комуникације, заштита животне средине, пословна интелигенција (пословно извјештавање), остали производи шума, ловство, социо - економски показатељи, обрачун залиха CO2 и туристичко - угоститељске услуге.

У досадашњем периоду коришћења интегралног информационог система у дијелу ГИС система креирано је 2.307 извођачка пројекта, дозначено је 1.842.567 стабала, укупне запремине 2.785.620 m3. Путем мобилне апликације за евиденцију шумских дрвних сортимента у досадашњем периоду је евидентирано 103.311 m3 сјече, 56.447 m3 извоза и 39.133 m3 отпреме шумских дрвних сортимената.

Још једном подсјећамо да се посебни циљеви успостављања интегралног информационог система огледају кроз: унапређење тачности и ажурности података, управљање подацима великог обима, унапређење продуктивности и ефикасности рада, скраћење времена доступности података, избјегавање грешака вишеструких уноса или преписивања података, избјегавање мануелног прекуцавања података из књига и образаца са терена, употреба плочица са „QR“ кодом за означавање шумских дрвних сортимената, праћење шумских дрвних сортимената помоћу мобилних уређаја, број мјерења шумских дрвних сортимената своди се на једно мјерење, унос података у мобилне уређаје на мјесту настанка, лакша доступност података на захтјев, унапређена подршка у процесу доношења одлука менаџменту, боља транспарентност пословања Предузећа.

Пројекат имплементације новог информационог система је обухватио сва 32 организациона дијела Јавног предузећа.

 

Нови документи

11. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку течног нафтног гаса (ТНГ) за службена путничка и теренска возила за потребе ШГ 'Панос' 11.04.
10. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Панос' 10.04.
10. Apr 24
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача у отвореном поступку за набавку услуга израде урбанистичко-техничких услова за изградњу и реконструкцију ШКП за потребе ШГ 'Височник' 10.04.
10. Apr 24
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача у отвореном поступку за набавку услуга ревизије пројекта за изградњу и реконструкцију ШКП за потребе ШГ 'Височник' 10.04.
10. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Јахорина' 05.04.
10. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку пића за потребе ШК 'Огњиште' Јахорина 09.05.
08. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге периодичног прегледа ватрогасних апарата - ЛОТ1 за потребе ШГ 'Лисина' 08.04.
08. Apr 24
08 План набавки услуга у шумарству за 2024.године ШГ 'Чемерница' 28.03.
08. Apr 24
14 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Приједор' 20.03.
08. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку хране и пића за потребе ШГ 'Трескавица' 05.04.