04.03. Први састанак партнера на пројекту очувања Панчићеве оморике

Први састанак партнера окупљених око Пројекта „Подршка рестаурацији и конзервацији  најстарије европске врсте дрвећа Панчићева оморика – (Picea omorika(panč.) Purkinyne) одржан је 4. марта 2022. године, у Вишеграду. Састанку су присуствовали представници Републичког завода за  заштиту културно-историјског и природоног насљеђа као водитеља Пројекта, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац,  Шумарског факултета Бања Лука,  НП „Дрина“, НП „Тара“, УГ „Цeнтар за животну средину“, „Арбор Магна“, „Еко Центар“ и Планинарски клуб „Тара“. Састанку су, поред представника партнера, присуствовали и представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства просторног уређења, грађевинарства и екологије Републике Српске.

Из разлога што Панчићева оморика настањује  разуђен простор са обе стране ријеке Дрине и налази се на подручју више административних јединица, потребно је повезати све управљаче локалитета које настањује, а са циљем заједничког дјеловања и рада на очувању ове ендемске врсте. На састанку су досадашња истраживања презентовали проф. др Милан Матаруга, Ђорђије Милановић и Ана Ћурић која је овом приликом представила пројектни задатак, резултате досадашњег рада на терену, те планове за наредни период, у којем ће бити настављена  теренска истраживања. У току састанка посебно пажња је посвећена прошлогодишњим пожарима,  који су значајно деградирали стање виталних састојина и стабала Панчићеве оморике, те је истакнуто да  важан сегмент очувања јесте и превенција и заштита од пожара, као и правовремено реаговање у случају појаве истих.

Састанак су организовали Републички завод за  заштиту културно-историјског и природног насљеђа и „Центра за животну средину“, а домаћин је било ШГ „Панос“ Вишеград, Ловачки дом „Каменица“ који се и налази у непосредној близини станишта Панчићеве оморике.

visegradSastanak14032022

 

Нови документи

28. Sep 23
Поништење поступка набавке ауто плина - ЛПГ за потребе ШГ 'Борја' 26.09.
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку гума за шумске зглобне тракторе ЛКТ 81Т за потребе Јавног предузећа 22.09.
25. Sep 23
Повреде на раду / 2022
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3054-3/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2983-3/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Чемерница'
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2957-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Клековача-Потоци'
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набаку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3054-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2908-3/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2908-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Рибник'
25. Sep 23
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2983-2/23 датум: 22.09.2023.године ШГ 'Чемерница'