04.03. Први састанак партнера на пројекту очувања Панчићеве оморике

Први састанак партнера окупљених око Пројекта „Подршка рестаурацији и конзервацији  најстарије европске врсте дрвећа Панчићева оморика – (Picea omorika(panč.) Purkinyne) одржан је 4. марта 2022. године, у Вишеграду. Састанку су присуствовали представници Републичког завода за  заштиту културно-историјског и природоног насљеђа као водитеља Пројекта, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац,  Шумарског факултета Бања Лука,  НП „Дрина“, НП „Тара“, УГ „Цeнтар за животну средину“, „Арбор Магна“, „Еко Центар“ и Планинарски клуб „Тара“. Састанку су, поред представника партнера, присуствовали и представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства просторног уређења, грађевинарства и екологије Републике Српске.

Из разлога што Панчићева оморика настањује  разуђен простор са обе стране ријеке Дрине и налази се на подручју више административних јединица, потребно је повезати све управљаче локалитета које настањује, а са циљем заједничког дјеловања и рада на очувању ове ендемске врсте. На састанку су досадашња истраживања презентовали проф. др Милан Матаруга, Ђорђије Милановић и Ана Ћурић која је овом приликом представила пројектни задатак, резултате досадашњег рада на терену, те планове за наредни период, у којем ће бити настављена  теренска истраживања. У току састанка посебно пажња је посвећена прошлогодишњим пожарима,  који су значајно деградирали стање виталних састојина и стабала Панчићеве оморике, те је истакнуто да  важан сегмент очувања јесте и превенција и заштита од пожара, као и правовремено реаговање у случају појаве истих.

Састанак су организовали Републички завод за  заштиту културно-историјског и природног насљеђа и „Центра за животну средину“, а домаћин је било ШГ „Панос“ Вишеград, Ловачки дом „Каменица“ који се и налази у непосредној близини станишта Панчићеве оморике.

visegradSastanak14032022

 

Нови документи

11. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку течног нафтног гаса (ТНГ) за службена путничка и теренска возила за потребе ШГ 'Панос' 11.04.
10. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Панос' 10.04.
10. Apr 24
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача у отвореном поступку за набавку услуга израде урбанистичко-техничких услова за изградњу и реконструкцију ШКП за потребе ШГ 'Височник' 10.04.
10. Apr 24
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача у отвореном поступку за набавку услуга ревизије пројекта за изградњу и реконструкцију ШКП за потребе ШГ 'Височник' 10.04.
10. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку грађевинског материјала за потребе ШГ 'Јахорина' 05.04.
10. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку пића за потребе ШК 'Огњиште' Јахорина 09.05.
08. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуге периодичног прегледа ватрогасних апарата - ЛОТ1 за потребе ШГ 'Лисина' 08.04.
08. Apr 24
08 План набавки услуга у шумарству за 2024.године ШГ 'Чемерница' 28.03.
08. Apr 24
14 Измјењени план набавки услуга у шумарству за 2024.годину ШГ 'Приједор' 20.03.
08. Apr 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку хране и пића за потребе ШГ 'Трескавица' 05.04.