18.11. - Одржан семинар на тему: Планирани асортиман шумског садног материјала за пошумљавање голети по ШГ-има и ЦзГК за наредни десетогодишњи период

Настављајући са започетим активностима у вези са провођењем одредби Мастер плана пошумљавања голети и газдовања шумским културама Републике Српске, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, путем Сектора за производњу, заједно са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Шумарским факултетом Универзитета у Бањој Луци, организовао је семинар на тему Планирани асортиман шумског садног материјала за пошумљавање голети по ШГ-има и ЦзГК за наредни десетогодишњи период. Имајући у виду планирани број учесника и актуелну епидемиолошку ситуацију, а с обзиром на територијалну организацију ЈП-а, семинар је одржан дана 05.11.2021.године, у учионици бр. 1. на Шумарском факултету у Бањој Луци, и дана 15.11.2021. године, у сали за састанке Шумарске куће „Огњиште“ на Јахорини.

Поред представника Дирекције ЈП-а, шумских газдинстава, "Центар за сјеменско-расадничку производњу" Добој, "Истраживачко-развојни и пројектни центар" Бања Лука, "Центар за газдовање кршом" Требиње, семинару су присуствовали представници Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Српске, Шумарског факултета Бања Лука и Шумарске инспекције Републике Српске.

На семинару су презентовани резултати из пројекта „Асортиман садног материјала за ЈПШ „Шуме Републике Српске“ 2020-2050. година“. Добијене резултате, појединачно по ужим стручним областма које су обрађиване у склопу пројекта, представили су чланови истраживачког тима са Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци који су били ангажовани на његовој изради.

Независно од презентовања резултата из пројекта на семинару је представљен потенцијал сјеменско-расадничке производње ЦзСРП, као и ризици и ограничења у раду са којима се сусреће у свом пословању.

Сва излагања присутним су презентована у непосредном обраћању излагача (што је било пропраћено одговарајућим презентацијама у сачињеним у Power point-у), а појединачно састојала су се од слиједећих тема:
    Актуелно стање у производњи сјемена и садног материјала и пошумљавања у ЈПШ „Шуме Републлике Српске“ а.д. Соколац (мр Љубица Лукач, технички директор ЦСРП-а  и Бојан Тодић, дипл. инж. шумарства, Руководилац јединице „Сјеменарство“ у ЦСРП),
    Класификација станишта у функцији избора садног материјала за пошумљавање голети (др Владимир Ступар, доц.),
    Асортиман садног материјала на нивоу газдинстава у ЈПШ „Шуме Репбулике Српске“ а.д. Соколац (проф. др Милан Матаруга),
    Препоруке за густине садње и начин садње у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац (др Бранислав Цвјетковић, доц.) и
    Методологија финансијске анализе радова на пошумљавању (др Драган Чомић, доц.).
По окончању излагања проведена је дискусија у доста динамичној и коректној атмосфери што је додатно допринијело успјеху одржаног семинара. Од многобројних питања нарочито су се издвојила она која се односе на реалност површина под голетима са којима се оперише у Мастер плану, извори финасирања радова, као и успјешност предвиђене динамике за реализацију имајући у виду обимност посла и расположиву радну снагу. Такође, значајну пажњу присутних привукла је презентација начина обрачуна трошкова на подизању нових шума која је дала свеобухватан одговор на присутне нејасноће по питању исказивања трошкова приликом извођења радова на пословима припреме, пошумљавања и његе шумских засада.

Представницима шумских газдинстава уручен је радни материјал са приједлогом асортимана шумског садног материјала који је израдио Истраживачки тим Шумарског факултета са обавезом да доставе своје писане сугестије са приједлогом евентуалних корекција (уз адекватна образложења) која ће бити  разматрана код коначног приједлога асортиман врста за пошумљавање.

 

 

Нови документи

12. Jun 24
05. Извјештај о закљученим уговорима у поступку набавке радова у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец мај 2024. године
12. Jun 24
05. Извјештај о закљученим уговорима у поступку набавке услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец мај 2024. године
12. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1912-2/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Романија'
12. Jun 24
Одлука о измјени Одлуке за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1803-3/24 датум: 11.06.2024.године ШГ 'Јахорина'
11. Jun 24
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.- 31.05.2024.године ШГ 'Бирач'
10. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2008-2/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Градишка'
10. Jun 24
Одлука о допуни Одлуке о поништењу поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-1283-7/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Борја'
10. Jun 24
Одлука о избору најповљније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1999-2/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Зеленгора'
10. Jun 24
Одлука о измјени Одлуке за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1537-12/24 датум: 07.06.2024.године ШГ 'Маглић'
10. Jun 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга одржавања и прања возила за потребе ШГ 'Чемерница' 10.06.