22.06. - Саопштење за јавност

Поводом навода који који су појавили у медијима, а у вези са протестима радника предузећа „Savox“ д.о.о. Милићи, који доводе у питање политику продаје у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, овим путем желимо да информишемо јавност да је купац „Savox“ д.о.о. Милићи дугогодишњи купац сортимената Јавног предузећа и у том периоду смо имали коректну сарадњу и евентуалне проблеме око испоруке рјешавали смо заједнички. Количина уговорена са поменутим купцем за ову годину износи 11.500 m3 трупаца четинара.

 

Истичемо да је у питању купац који има потребе за изузетно квалитетним трупцима смрче прве квалитетне класе и до 60% и што мање треће класе у односу на укупну уговорену количину. Ово истичемо из разлога што је пракса да се са купцима потписују уговори гдје је омјер прве, друге и треће класе 30 – 40 – 30 процената.

Проценат испоруке према поменутом купцу је мањи због лоших временских услова који су директно утицали на смањену производњу у претходном периоду. Шумским газдинствима наложено је да ураде план сустизања отпреме како би се до краја текуће године у потпуности реализовали потписани уговори.

Наглашавамо да Јавно предузеће продају шумских дрвних сортимената врши на основу потписаних уговора, а у складу са извршењем Производно-финансијског плана за текућу годину и расположивим количинама шумских дрвних сортимената, те да наводи о „намјештању продаје трупаца подобнима“ нису тачни.

Овим путем демантујемо наводе да предсједник Владе Републике Српске врши било какав притисак на Јавно предузеће у смислу фаворизовања појединих купаца, већ константно инсистира на подједнакој испоруци сортимената свим купцима и што бржем рјешавању проблема када дође до истих.

Нови документи

24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-3693/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Романија'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.03/0906-665-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Панос'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.27/0906-567-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Рудо'
24. Jun 22
17 План набавки за 2022.годину ШГ 'Романија' - измјена коригованог плана према одлуци број 01/0203-25/22 од 29.03.2022.године за услуге 22.06.
24. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-1563-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Маглић'
24. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-861-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Бирач'
24. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2053-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Височник'
24. Jun 22
Поништење дијела поступка набавке радова у шумарству број: 06.1/0203-861-3/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Бирач'
22. Jun 22
Одлука о усвајању жалбе у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе ШГ 'Височник' 21.06.
22. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку геодетских услуга за потребе ШГ 'Борја' 21.06.