23. Oct 20
09. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец септембар 2020. године
23. Oct 20
15 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Рибник' - измјена 23.10
23. Oct 20
Одлука о прихватању понуде за набавку алата за аутомеханичара и аутоелектричара путем директног споразума за потребе ШГ 'Лисина'
22. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-20.10.2020.године ЦГК
22. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-4498/20 од 22.10.2020.године ШГ 'Градишка'
22. Oct 20
1172-1-3-93-3-1171/20
22. Oct 20
1172-1-2-94-3-1172/20
22. Oct 20
11.13-05-0906-2086-12/20
22. Oct 20
11.17/0203-8878/20
22. Oct 20
11 План набавки за потребе ШГ 'Лисина' - измјена 19.10
22. Oct 20
11.01.0905-2435-9/20
22. Oct 20
11.09/0207-2886/20
22. Oct 20
11.15/0906-3590/20
22. Oct 20
11.05/0905-4151/20
22. Oct 20
05 План набавки за потребе ШГ 'Градишка' - допуна 20.10
21. Oct 20
Позив за достављање понуда за набавку здравствених услуга за потребе ШГ 'Дрина'
21. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге одржавања и поправки возила за потребе ЦГК
21. Oct 20
Правилник о видео надзорном систему у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
20. Oct 20
Јавни оглас за прикупљање понуда за продају житарица - берба кукуруза у зрну на њиви
20. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-3753/20 од 20.10.2020.године ШГ 'Клековача-Потоци'
20. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова - санација крова ШУ 'Србац' на подручју ШГ 'Градишка'
20. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку здравствених услуга на подручју ШГ 'Градишка'
16. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку штампача за потребе ШГ 'Бирач'
15. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.09.2020.године ШГ 'Горица'
15. Oct 20
1172-1-2-91-3-1153/20
14. Oct 20
30 План набавки за 2020.годину ШГ 'Клековача - Потоци' - услуге 14.10
14. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.07.-30.09.2020.године Дирекција ЈП
14. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-3752/20 од 14.10.2020.године ШГ 'Рибник'
14. Oct 20
План сигурности личних података у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
14. Oct 20
Правилник о провођењу Закона о заштити личних података у ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
14. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.22/1137-2887/20 од 14.10.2020.године ШГ 'Вучевица'
14. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.09.2020.године и 7.09-30.09.2020.године ШГ 'Панос'
14. Oct 20
Одлука о реалокацији средстава у Плану инвестиција за 2020.годину за потребе ШГ 'Вучевица' - измјена 14.10
14. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке горива за потребе ШГ 'Горица'
13. Oct 20
1172-1-3-90-3-1151/20
13. Oct 20
11.15/0906-3468/20 - поништење
13. Oct 20
11.09/0207-2754/20
13. Oct 20
11.14.1.2/0905-4140-1/20
13. Oct 20
1172-1-2-91-3-1153/20
13. Oct 20
1172-1-3-89-3-1112/20
13. Oct 20
11.19/0608-2583/20 - поништење
13. Oct 20
11.19/0608-2583/20
12. Oct 20
Преглед техничких спецификација униформи, радних одијела и ХТЗ опреме за стручно техничко особље и производне раднике у ЈПШ 'Шуме Репубике Српске' а.д. Соколац
09. Oct 20
Позив на јавни увид ШГ 'Дрина'
07. Oct 20
09 План набавки за 2020.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна 10.09
07. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-3138/20 од 7.10.2020.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
06. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.09.2020.године ШГ 'Лисина'
06. Oct 20
Одлука о избору најповљније понуде путем директног споразума за набавку услуге обуке радника за безбједан и здрав рад ШГ 'Лисина'
06. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.07.-30.09.2020.године ШГ 'Милићи'
06. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.09.2020.године ШГ 'Јахорина'
06. Oct 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.08.-30.09.2020.године ШГ 'Борја'
06. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-3605-2/20 од 6.10.2020.године ШГ 'Борја'
02. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга - Реклама и пропаганда на подручју ШГ 'Градишка'
02. Oct 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку геодетских услуга за потребе ШГ 'Борја'
02. Oct 20
Одлука о додјели уговора за услугу резања грађе за кровну конструкцију лугарнице 'Бања' за ШГ 'Панос'
02. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-8878/20 од 02.10.2020.године ШГ 'Романија'
02. Oct 20
20 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Борја' - допуна 02.10
02. Oct 20
02 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Оштрељ-Дринић' - измјена 21.09
02. Oct 20
01 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Бања Лука' - измјена 02.10
01. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1542/20 од 1.10.2020.године ШГ 'Чемерница'
01. Oct 20
1172-1-3-84-3-1033/20
01. Oct 20
1172-1-3-87-3-1073/20
01. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-2886/20 од 1.10.2020.године ШГ 'Врбања'
01. Oct 20
07 Одлука о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2020. годину
01. Oct 20
06 Уредба о МТУ за рад објеката за примарну прераду дрвета и надлежност за издавање
01. Oct 20
05 Упутство за попуњавање обрасца и појашњење бодовања
01. Oct 20
04 Образац Подаци о пословању привредног субјекта
01. Oct 20
04 Образац Подаци о пословању привредног субјекта
01. Oct 20
03 Допис шумска газдинства
01. Oct 20
02 Обавјест рок за доставу тражене документације
01. Oct 20
01 Одлука о утврђивању критеријума, услова и начина пасподјеле шумских дрвних сортимената
01. Oct 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-3590/20 од 1.10.2020.године ШГ 'Рибник'
01. Oct 20
11.16/0203-1077/20 - поништење
01. Oct 20
11.12/0904-1780/20
01. Oct 20
11.16/0203-1077/20
01. Oct 20
11.21/0906-4579/20
01. Oct 20
Позив за достављање понуда за учешће у поступку додјеле уговора о услугама у шумарству број: 11.01.0905-2435-9/20 од 30.09.2020.године ШГ 'Бања Лука' Допуна
30. Sep 20
Одлука о прихватању понуде за набавку услуге оптичког интернета путем директног споразума за потребе ШГ 'Лисина'
30. Sep 20
Позив за достављање понуда за учешће у поступку додјеле уговора о услугама у шумарству број: 11.01.0905-2435-9/20 од 30.09.2020.године ШГ 'Бања Лука'
29. Sep 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке заштитне опреме за потребе Дирекције Јавног Предузећа
29. Sep 20
Одлука о поништењу поступка набавке горива - лот 20, лот 34
29. Sep 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за потребе ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
29. Sep 20
11.24/0205-3138/20
29. Sep 20
Позив за достављање понуда - здравствене услуге за потребе ШГ 'Градишка' број: 11.05/0906-4152/20 од 29.09.2020.године
29. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-4151/20 од 29.09.2020.године ШГ 'Градишка'
29. Sep 20
17 План набавки за 2020.годину ШГ 'Романија' - измјена 25.09
28. Sep 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга одржавања и пуњења тонера за потребе ЦГК
28. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.13-05/0906-2086-3/20 од 28.09.2020.године ШГ 'Јахорина'
25. Sep 20
11.04/0905-4695/20 - поништење
25. Sep 20
11.04/0905-4695/20
25. Sep 20
11.18/0906-1668/20
24. Sep 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера за потребе ШГ 'Градишка'
23. Sep 20
Оглас бр.01/20 ШГ 'Рибник' - продаја шдс путем лицитације
23. Sep 20
01-02-3126-19 - поништење
22. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-3468/20 од 21.09.2020.године ШГ 'Рибник'
21. Sep 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-2754/20 од 21.09.2020.године ШГ 'Врбања'
17. Sep 20
Позив за учешће у преговарачком поступку број: 11.23/0905-2740/20 од 8.09.2020.године ШГ 'Горица' - исправка
17. Sep 20
11.06/0905-3350/20
17. Sep 20
11.09/0906-3120/20 - поништење
17. Sep 20
1172-1-3-81-3-1032/20