04. Aug 20
Одлука о избору најповољније понуде за изградњу пропусног канала за потребе ШГ 'Милићи'
31. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.04/0905-3928/20 од 31.07.2020.године ШГ 'Бирач'
31. Jul 20
11.21/0906-3356/20 - поништење за лот-7
31. Jul 20
11.21/0906-3356/20
31. Jul 20
11.16/0203-874/20
31. Jul 20
11.04/0905-3555/20 - поништење набавке
31. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.02/0905-2267/20 од 31.07.2020.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
30. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга за одржавање рачунарске опреме путем директног споразума за потребе ШГ 'Бирач'
29. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-2726/20 од 29.07.2020.године ШГ 'Рибник'
28. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04.-30.06.2020.године ЈПШ 'Шуме Републике Српске' а.д. Соколац
27. Jul 20
02 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Оштрељ-Дринић' - измјена 23.07
27. Jul 20
11.24/0205-2293/20
27. Jul 20
11.09/0207-1859/20
27. Jul 20
1172-1-3-64-3-806/20
27. Jul 20
11.08/0916-1886/20
27. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године ШГ 'Горица'
27. Jul 20
Одлука о прихватању понуда за угоститељске услуге за потребе Одјељења Дирекције у Бањој Луци
27. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.18/0906-1374/20 од 27.07.2020.године ШГ 'Дрина'
27. Jul 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова - Замјена електроинсталација у ШУ Прњавор на подручју ШГ 'Градишка'
24. Jul 20
Одлука о реалокацији средстава у Плану инвестиција за 2020.годину за потребе ШГ 'Дрина'
24. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-2023/20 од 24.07.2020.године ШГ 'Маглић'
24. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.10/0608-1428/20 од 24.07.2020.године ШГ 'Мајевица'
24. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-2564/20 од 24.07.2020.године ШГ 'Клековача-Потоци'
24. Jul 20
Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавки услуга у шумарству на подручју ШГ 'Маглић'
24. Jul 20
Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавки услуга у шумарству на подручју ШГ 'Зеленгора'
24. Jul 20
11.17/0203-5735/20
24. Jul 20
11.25/0616-638/20
24. Jul 20
11.25/0616-638/20 - поништење
24. Jul 20
11.17/0203-5735/20 - поништење
24. Jul 20
11.18/0906-1204/20
24. Jul 20
11.19/0608-1707/20
24. Jul 20
11.19/0608-1803/20
22. Jul 20
06. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јун 2020. године
21. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
20. Jul 20
11.01/0905-953-8/20
17. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-3542/20 од 17.07.2020.године ШГ 'Височник'
17. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.22/0906-2203/20 од 17.07.2020.године ШГ 'Вучевица'
17. Jul 20
Одлука о реалокацији средстава у Плану инвестиција за 2020.годину за потребе ШГ 'Вучевица'
16. Jul 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - клима уређаји на подручју ШГ 'Градишка'
16. Jul 20
11.03-02/0906-1315-3/20
15. Jul 20
05 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Градишка' - измјена 15.07
15. Jul 20
1172-1-3-55-3-740/20
15. Jul 20
1172-1-3-56-3-742/20
15. Jul 20
11.09/0207-1680/20
15. Jul 20
11.15/0906-2181/20
15. Jul 20
11.02/0905-1722/20
15. Jul 20
21 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Височник' - измјена 15.07
14. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.05/0905-2875/20 од 14.07.2020.године ШГ 'Градишка'
14. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-2259-2/20 од 14.07.2020.године ШГ 'Борја'
13. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.03.-30.06.2020.године ШГ 'Врбања'
10. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-1960/20 од 10.07.2020.године ШГ 'Врбања'
10. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.16/0203-874/20 од 10.07.2020.године ШГ 'Сјемећ'
10. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.04/0905-3555/20 од 10.07.2020. године ШГ 'Бирач'
10. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-3356/20 од 10.07.2020.године ШГ 'Височник'
10. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.03-02/0906-1378-2/20 од 10.07.2020.године ШГ 'Панос'
10. Jul 20
11.07/0906-610/20
10. Jul 20
11.21/0206-3158/20
10. Jul 20
11.19/0608-1489/20
10. Jul 20
11.19/0608-1489/20 - поништење
09. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку пестицида за потребе 'ЦСРП'
08. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 06.1/0916-1976-3/20 од 08.07.2020.године Дирекција ЈП
08. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1886/20 од 08.07.2020.године ШГ 'Чемерница'
08. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године ШГ 'Лисина'
07. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године ШГ 'Јахорина'
07. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године 'ЦЗГК'
07. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку средстава за одржавање хигијене путем директног споразума за потребе ШГ 'Власеница'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-1803/20 од 6.07.2020.године ШГ 'Маглић'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-2293/20 од 06.07.2020.године ШГ 'Клековача-Потоци'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 1.25/0616-638 од 06.07.2020.године ШГ 'Трескавица'
03. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.18/0906-1204/20 од 03.07.2020.године ШГ 'Дрина'
02. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.04.-30.06.2020.године ШГ 'Милићи'
02. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.05.2020.године 'ЦСРП'
02. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку рачунара и штампача за потребе ШГ 'Лисина'
01. Jul 20
Оглас за трећу јавну продају бр.03/20 - за продају одузетих шумских дрвних сортимената ШГ 'Горица'
01. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-1859/20 од 01.07.2020.године ШГ 'Врбања'
01. Jul 20
11.12/0904-1164/20
01. Jul 20
13 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Јахорина' - допуна
01. Jul 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке гума за шумске зглобне тракторе ЛКТ 81Т за потребе ЈП
01. Jul 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке књига и образаца за потребе ЈП
01. Jul 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга интернет линка и колокације сервера за потребе Дирекције ЈП
29. Jun 20
11.14.1.2/0905-2414-2/20
29. Jun 20
11.23/0905-1688/20
29. Jun 20
11.09/0207-1574/20
29. Jun 20
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку клима уређаја за потребе ШГ 'Милићи'
29. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-1707/20 од 29.06.2020.године ШГ 'Маглић'
29. Jun 20
11.21/0906-2434/20
29. Jun 20
1.03-02/0906-1202/20
29. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-5735/20 од 29.06.2020.године ШГ 'Романија'
29. Jun 20
17 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Романија' - измјена 29.06
29. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.03-02/0906-1315-3/20 од 29.06.2020.године ШГ 'Панос'
29. Jun 20
11.26/0906-1145/20 - поништење
29. Jun 20
11.26/0906-1145/20
26. Jun 20
05. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец мај 2020. године
26. Jun 20
08 План набавки за 2020.годину ШГ 'Чемерница' - допуна 26.06
25. Jun 20
06.1/0203-1679-2/19 - поништење
25. Jun 20
11.17/0203-4748/20
25. Jun 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.01.0905-953-8/20 од 25.06.2020.године ШГ 'Бања Лука'
25. Jun 20
1172-1-344-3-655/20 - поништење
24. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде за уступање услуге израде главног пројекта хотела 'Вучија Пољана' за потребе ШГ 'Рибник'
22. Jun 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга израде стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за изградњу шкп 'Штрбина-Одјел 65,85' за потребе ШГ 'Лисина'