05. Mar 21
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за здравствене услуге број: 11.24/0905- 619/21 од 05.03.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
04. Mar 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01-31.12.2020.године ШГ 'Јахорина'
03. Mar 21
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - радови
02. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-460/21 од 23.02.2021.године ШГ 'Рибник'
01. Mar 21
15 План набавки за 2021.годину ШГ 'Рибник' - измјена за услуге 1.03
01. Mar 21
06.1/0203-242-2/21
01. Mar 21
06.1/0203-228-2/21
01. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.22/1137-249/21 од 1.03.2021 ШГ 'Вучевица'
01. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-211/21 од 1.03.2021.године ШГ 'Зеленгора'
01. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-210/21 0д 1.03.2021.године ШГ 'Зеленгора'
01. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-958/21 од 1.03.2021.године ШГ 'Височник'
01. Mar 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.13-05/0904-224-7/21 од 1.03.2021.године ШГ 'Јахорина'
01. Mar 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за моторна возила на подручју ШГ 'Градишка'
26. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-477-2/21 од 26.02.2021.године ШГ 'Борја'
26. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-835/21 од 26.02.2021.године ШГ 'Романија'
26. Feb 21
07 План набавки за 2021.годину ШГ 'Зеленгора' - измјена и допуна за услуге
26. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.09/0207-617/21 од 26.02.2021.године ШГ 'Врбања'
26. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку средстава за хигијену за потребе ШГ 'Борја'
26. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе ШГ 'Борја'
26. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране и пића за потребе ШГ 'Борја'
26. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-457/21 од 26.02.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
25. Feb 21
Протокол УПРС 2021
25. Feb 21
Протокол РОПИН РС 2021
25. Feb 21
Протокол СОРВИ РС 2021
25. Feb 21
Протокол БОРС 2021
23. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.14.1.2/0905-772/21 од 23.02.2021.године ШГ 'Приједор'
23. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.11/1122-235-1/21 од 23.02.2021.године ШГ 'Лисина'
22. Feb 21
Позив за достављање понуда у поступку додјеле уговора за Ресторанске услуге број: 11.05/0903-713/21 за потребе ШГ 'Градишка'
22. Feb 21
Повреде на раду 2020
22. Feb 21
11 План набавки за 2021.годину ШГ 'Лисина' - измјена за услуге и радове
22. Feb 21
14 План набавки за 2021.годину ШГ 'Приједор' - измјена за услуге
22. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.03/0906-164-2/21 од 22.02.2021.године ШГ 'Панос'
22. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.12/0904-251/21 од 22.02.2021.године ШГ 'Ботин'
19. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку здравствених услуга за потребе ШГ 'Милићи'
19. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ресторанских услуга за потребе ШГ 'Милићи'
19. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке резервних дијелова за шумске зглобне тракторе за потребе ЈП
19. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе Дирекције
18. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-389/21 од 18.02.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
18. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-237/21 од 18.02.2021.године ШГ 'Чемерница'
18. Feb 21
1172-1-3-126-3-1517/20
18. Feb 21
1172-1-3-123-3-1368/20
17. Feb 21
22 План набавки за 2021.годину ШГ 'Вучевица' - услуге и радови
16. Feb 21
Споразумни раскид уговора о извођењу услуга у шумарству ШГ 'Лисина' 05/0203-237-2/21 од16.02.2021. године
16. Feb 21
06.1/0203-68-2/21
16. Feb 21
06.1/0203-4526-2/20
16. Feb 21
06.1/0203-4345-2/20
16. Feb 21
06.1/0203-104-2/21
15. Feb 21
Одлука за набавку течног нафтног гаса за потребе ШГ 'Лисина'
15. Feb 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01. - 15.02.2021.године ШГ 'Горица'
15. Feb 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.01. - 31.12.2020.године ШГ 'Трескавица'
12. Feb 21
08 План набавки за 2021.годину ШГ 'Чемерница' - услуге и радови
12. Feb 21
08 План набавки за 2021.годину ШГ 'Чемерница' - измјена и допуна за услуге
12. Feb 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна за услуге
12. Feb 21
01. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец јануар 2021. године
12. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања објеката за потребе ШГ 'Милићи'
12. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дјелова за моторна возила за потребе ШГ 'Милићи'
11. Feb 21
03 План набавки за 2021.годину ШГ 'Панос' - измјена за услуге и радове
11. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.25/0906-80/21 од 11.2.2021.године ШГ 'Трескавица'
11. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.21/0906-718/21 од 11.2.2021.године ШГ 'Височник'
11. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.26/0906-273/21 од 11.02.2021.године ШГ 'Милићи'
11. Feb 21
06.1/0203-72-2/21
11. Feb 21
06.1/0203-44-2/21
11. Feb 21
06.1/0203-44-3/21 - поништење
11. Feb 21
06.1/0203-4372-9/20 - одлука о измјени одлуке
11. Feb 21
1172-1-3-131-3-1558/20
11. Feb 21
1172-1-3-3-3-145/21
11. Feb 21
1172-1-3-130-3-1557/20
10. Feb 21
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку услуга ватродојаве и димоводног канала за потрене ШГ 'Лисина'
09. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања моторних возила за потребе ШГ 'Милићи'
09. Feb 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 1.10.2020 - 31.12.2020.године Дирекција
09. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала ШГ 'Милићи'
09. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања опреме ШГ 'Милићи'
05. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15/0906-261/21 од 05.02.2021.године ШГ 'Рибник'
04. Feb 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.20/0905-238-2/21 од 04.02.2021.године ШГ 'Борја'
02. Feb 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке шумских чекића за потребе ЈП
02. Feb 21
06.1/0203-4263-4/20
02. Feb 21
06.1/0203-4037-2/20
02. Feb 21
06.1/0203-4431-2/20
02. Feb 21
06.1/0203-4700-2/20
02. Feb 21
06.1/0203-4429-2/20
02. Feb 21
06.1/0203-4704-3/20
01. Feb 21
20 План набавки за 2021.годину ШГ 'Борја' - радови
01. Feb 21
20 Плана набавки за 2021.годину ШГ 'Борја' - измјена и допуна за услуге
01. Feb 21
Упутство о примјени Одлуке о начину и условима сакупљања и продаје осталих шумских производа у 2021.години
01. Feb 21
Одлука о начину и условима сакупљања и продаје осталих шумских производа у 2021.години
01. Feb 21
06.1/0203-3082-3/20 - поништење
29. Jan 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.2020-31.12.2020 'ЦГК'
28. Jan 21
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-31.12.2020.године ШГ 'Борја'
28. Jan 21
06.1/0203-4182-7/20 - Одлука о измјени Одлуке
26. Jan 21
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача за набавку здравствених услуга - системски преглед радника за потребе ШГ 'Височник'
25. Jan 21
Изјава за мјенице
25. Jan 21
Изјава за аванс
22. Jan 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-153/21 од 22.01.2021.године ШГ 'Клековача-Потоци'
22. Jan 21
Упутство о примјени Одлуке о начину и условима продаје шумских дрвних сортимената у 2021.години
22. Jan 21
Одлука о начину и условима продаје ШДС-а у 2021.години
22. Jan 21
Одлука о изједначавању цијене ТТ стубова црног и бијелог бора са цијеном ТТ стубова јеле и смрче
22. Jan 21
Одлука о повећању цијене целулозног дрвета четинара
22. Jan 21
Извјештај о реализацији споразума за период 01.01.-31.12.2021.године и Извјештај о закљученим уговорима за период 05.10.-27.12.2020.године ШГ 'Панос'
22. Jan 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.01/0905-012-3/21 од 22.01.2021.године ШГ 'Бања Лука'
21. Jan 21
19 План набавки за 2021.годину ШГ 'Маглић' - радови