11.05. Саопштење за јавност ШГ „Панос“ Вишеград

Шумски пожар ниског и приземног карактера захватио је  подручје којим газдује Шумско газдинство ,,Панос“ Вишеград, рејон Гостиљ, Привредна јединица ,,Бабина Гора-Гостиља“.  Радници шумског газдинства  одмах су ангажовани на гашењу истог, према разрађеном противпожарном плану.


Обзиром да се ради о подручју распрострањења заштићене врсте Панчићеве оморике, овим путем  обавјештавамо јавност да Панчићева оморика тренутно није захваћена пожаром. Пожар је локализован, стављен под контролу и људство распоређено дуж читаве пожарне линије како би се ватра у потпуности савладала.


Овом приликом желимо демантовати информације које су се појавиле на појединим медијима као и друштвеним  мрежама, да је Панчићева оморика захваћена пожаром. Како се ради о тешким и мјестимично неприступачним теренима, у гашењу пожара ангажовано је расположиво људство ШГ ,,Панос“ Вишеград, као и људство Територијалне ватрогасне јединице Вишеград и чланови Ловачког удружења ,,Панос“ Вишеград. Такође, противпожарни штаб ШГ ,,Панос“ Вишеград је овим поводом у редовном контакту са представницима Цивилне заштите, као  и представницима Националног парка ,,Тара“ у Републици Србији, али и другим службама и органима чији је задатак  заштита шума од пожара и  законом заштићених врста.


ШГ ,,Панос“ Вишеград, ће према свом противпожарном плану, организовати 24 (двадесетчетверочасовно) дежурство на терену и контакт са другим надлежним службама и органима, све док опасност не буде у потпуности отклоњена.   


Обзиром да  је и у овом случају узрок пожара највјероватније људски фактор, апелујемо на све  грађане да се придржавају законских мјера заштите шума од пожара, свјесни опасности и штета  до којих не придржавање истих може довести.

Нови документи

27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга осигурања моторних возила за потребе ЈП 23.06
27. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке моторних пила за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке опреме и алата за противпожарну заштиту за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке рачунарске опреме за потребе ЈП 23.06.
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2107-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Врбања'
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2105-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Врбања'
27. Jun 22
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2067-2/22 датум: 22.06.2022.године ШГ 'Горица'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-3693/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Романија'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.03/0906-665-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Панос'
24. Jun 22
Позив за услуге у шумарству број: 11.27/0906-567-2/22 од 24.06.2022.године ШГ 'Рудо'