11.05. Саопштење за јавност ШГ „Панос“ Вишеград

Шумски пожар ниског и приземног карактера захватио је  подручје којим газдује Шумско газдинство ,,Панос“ Вишеград, рејон Гостиљ, Привредна јединица ,,Бабина Гора-Гостиља“.  Радници шумског газдинства  одмах су ангажовани на гашењу истог, према разрађеном противпожарном плану.


Обзиром да се ради о подручју распрострањења заштићене врсте Панчићеве оморике, овим путем  обавјештавамо јавност да Панчићева оморика тренутно није захваћена пожаром. Пожар је локализован, стављен под контролу и људство распоређено дуж читаве пожарне линије како би се ватра у потпуности савладала.


Овом приликом желимо демантовати информације које су се појавиле на појединим медијима као и друштвеним  мрежама, да је Панчићева оморика захваћена пожаром. Како се ради о тешким и мјестимично неприступачним теренима, у гашењу пожара ангажовано је расположиво људство ШГ ,,Панос“ Вишеград, као и људство Територијалне ватрогасне јединице Вишеград и чланови Ловачког удружења ,,Панос“ Вишеград. Такође, противпожарни штаб ШГ ,,Панос“ Вишеград је овим поводом у редовном контакту са представницима Цивилне заштите, као  и представницима Националног парка ,,Тара“ у Републици Србији, али и другим службама и органима чији је задатак  заштита шума од пожара и  законом заштићених врста.


ШГ ,,Панос“ Вишеград, ће према свом противпожарном плану, организовати 24 (двадесетчетверочасовно) дежурство на терену и контакт са другим надлежним службама и органима, све док опасност не буде у потпуности отклоњена.   


Обзиром да  је и у овом случају узрок пожара највјероватније људски фактор, апелујемо на све  грађане да се придржавају законских мјера заштите шума од пожара, свјесни опасности и штета  до којих не придржавање истих може довести.

Нови документи

24. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-1151/21 од 24.09.2021.године ШГ 'Зеленгора'
24. Sep 21
Поништење дијела набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-3/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3273-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Врбања'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3286-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2993-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Приједор'
24. Sep 21
Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3032-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Рибник'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3285-2/21 датум: 23.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
01 Плана набавки за 2021.годину ШГ 'Бања Лука' - измјена за услуге 24.09
24. Sep 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна за услуге 24.09