02.03. - „Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске“

У организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и Шумарског факултета Бања Лука, на Јахорини, 26. фебруара представљен је „Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске“. Семинару су присуствовали представници организационих дијелова Јавног предузећа, представници Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, Шумарског факултета у Бањој Луци, представници Републичке инспекције за шумарство, као и представници Шумарског факултета из Београда.


Кроз презентације истраживања, присутни су упознати са тренутним стањем када су у питању радови на пошумљавању, те истакнут је значај израде свеобухватних планова пошумљавања те неопходности планског приступа у газдовању шумским културама.


Анализом актуелног стања, видљиво је да су незадовољавајући резултати узроковани неадекватним избором врста на одређеним локацијама, густина садње, начин и техника садње, велика закоровљеност и друго.
Као један од основа успјешнијег планирања пошумљавања голети  и газдовања шумским културама, истакнуто је  да је неопходно извршити класификацију станишта са аспекта еколошких, климатских, едафских, орографских и флористичких услова; урадити програм станишту прилагођење производње садног материјала; густина садње код пошумљавања, те план гајења шумских култура.


Након представљања Мастер плана, те достављања примједби и приједлога  организационих дијелова, биће доносени  закључци  о наредним активностима које ће бити предузете како би се започело са реализацијом поменутог Плана.

 

Нови документи

08. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 06.1/0916-1976-3/20 од 08.07.2020.године Дирекција ЈП
08. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1886/20 од 08.07.2020.године ШГ 'Чемерница'
08. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године ШГ 'Лисина'
07. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године ШГ 'Јахорина'
07. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године 'ЦЗГК'
07. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку средстава за одржавање хигијене путем директног споразума за потребе ШГ 'Власеница'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-1803/20 од 6.07.2020.године ШГ 'Маглић'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-2293/20 од 06.07.2020.године ШГ 'Клековача-Потоци'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 1.25/0616-638 од 06.07.2020.године ШГ 'Трескавица'
03. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.18/0906-1204/20 од 03.07.2020.године ШГ 'Дрина'