18.04. - Успјешна реализација пројекaта

Успјешна реализација пројекaта: „Тестирање најквалитетнијих провенијенција храста лужњака у циљу реинтродукције врсте“ и „Тестирање брзорастућих клонова топола за производњу биомасе.
Захваљујући интензивној сарадњи пројектног тима са Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац, пројекти ''Тестирање брзорастућих клонова тополе за производњу биомасе'' и ''Тестирање најквалитетнијих провенијенција храста лужњака у циљу реинтродукције врсте'' успјешно се приводе крају у својој првој фази.


Саднице храста лужњака засађене су на подручју ШГ ‘‘Градишка“ у ШУ ‘‘Подградци“.
Пројекат је почео волонтерски на Катедри за шумарску генетику и оснивање шума кроз набавку сјемена из четири домаће популације (Приједор, Србац, Карановац и Подградци) и четири хрватске популације (Нова Градишка, Нашице, Копривница и Сисак). Сјеме из хрватских популација је прикупљено захваљујући одличној сарадњи са Хрватским шумарским институтом из Јастребарског.
У тестовима топола извршена су посљедња мјерења у првој фази те су одређени клонови показали обећавајуће резултате у производњи биомасе већ у првој години. Клонови брзорастућих топола представљају тренутно најбоље европске клонове који су добијени захваљујући доброј сарадњи са компаниом ''Biopoplar s.r.l.'' из Торина, која је водећа у области стварања клонова за производњу биомасе.
Треба напоменути да су ово први огледи ове врсте на подручју Републике Српске те да представљају један од пионирских корака ка тестирању топола и реинтродукцији лужњака на нашим подручјима, а у пројектовање и оснивање огледа, поред наставника и сарадника, укључени су и студенти Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.
ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац је препознало важност наведених пројеката те финансирало материјалне трошкове. У оквиру ''Центар за сјеменско-расадничку производњу'' Добој произведен је садни материјал. Радници ШУ ''Подградци'' су  квалитетно припремили терен а садња је извршена у сарадњи са колегама са Шумарског факултета и студената. За реализацију наведених пројеката задужен је Сектор за производњу а тим Шумарског факултета чине др Милан Матаруга, редовни  професор, др Вања Даничић и др Бранислав Цвјетковић, виши асистенти.

 

Нови документи

08. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 06.1/0916-1976-3/20 од 08.07.2020.године Дирекција ЈП
08. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1886/20 од 08.07.2020.године ШГ 'Чемерница'
08. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године ШГ 'Лисина'
07. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године ШГ 'Јахорина'
07. Jul 20
Извјештај о закљученим уговорима за период 01.01.-30.06.2020.године 'ЦЗГК'
07. Jul 20
Одлука о избору најповољније понуде за набавку средстава за одржавање хигијене путем директног споразума за потребе ШГ 'Власеница'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.19/0608-1803/20 од 6.07.2020.године ШГ 'Маглић'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-2293/20 од 06.07.2020.године ШГ 'Клековача-Потоци'
06. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 1.25/0616-638 од 06.07.2020.године ШГ 'Трескавица'
03. Jul 20
Позив за услуге у шумарству број: 11.18/0906-1204/20 од 03.07.2020.године ШГ 'Дрина'